Dvě povedené literární akce, první 11.dubna v Praze v klubu Válec, kde byla pražským čtenářům představena Mirkova kniha Vlčí pouto, druhá pak v Polanově síni Knihovny města Plzně, kde se odehrál již čtvrtý večer Mladé tužky, představující tváře literárního českého západu.